Godło

KANCELARIA KOMORNICZA NR II W KRAŚNIKU

KRZYSZTOF PODGÓRSKI KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KRAŚNIKU

Witam Odwiedzających stronę internetową mojej kancelarii. Mam nadzieję, że informacje które przedstawiam, pomogą Państwu przy załatwianiu spraw z zakresu egzekucji sądowej. Zasadą jaka przyświeca mojej pracy jest troska o interes prawny wierzycieli, a także sprawne prowadzenie egzekucji.

Komornik sądowy, zwany dalej „komornikiem” jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Czynnościami komornika są czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.

Komornikowi powierza się w szczególności następujące zadania: Komornik, poza zadaniami określonymi powyżej ma prawo:
Kancelaria
Proponuję Państwu kontakt telefoniczny, pocztą tradycyjną i elektroniczną oraz osobiście w kancelarii.

Dane kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Krzysztof Podgórski
Kancelaria Komornicza nr II w Kraśniku

NIP: 564-167-07-83
REGON: 061476011

Adres kancelarii

ul. Tadeusza Kościuszki 30
23-200 Kraśnik
tel: (81) 825 25 99
e-mail: krasnik.podgorski@komornik.pl
www: http://komornik-krasnik.eu

Godziny pracy kancelarii

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Godziny przyjęć interesantów przez komornika

wtorek w godzinach 9.00 - 15.00

Wpłaty

Wpłat można dokonywać codziennie w godzinach pracy kancelarii komornika bądź na rachunek bankowy:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 14
20-002 Lublin
Nr rachunku bankowego: 29 1020 3147 0000 8102 0091 3707

RODO

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Krzysztof Podgórski Kancelaria Komornicza nr II w Kraśniku ul. Tadeusza Kościuszki 30

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
e-mail: krasnik.podgorski@komornik.pl
adres: ul. Tadeusza Kościuszki 30, 23-200 Kraśnik

Inspektor Danych Osobowych

Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński
e-mail: iod.krasnik.001@komornik.pl

Mapa dojazdu

Korzystamy z następujących systemów

Elektroniczne Postepowanie Upominawcze
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
Centralna informacja o rachunkach bankowych
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Platforma Usług Elektronicznych Zakład Ubezpieczeń Spłecznych
Elektroniczne Księgi Wieczyste
Rewir

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Krzysztof Podgórski prowadzi postępowania egzekucyjne w granicach swojej właściwości, która obejmuje obszar:

Powiat Kraśnicki
Miasto Kraśnik
Gmina Kraśnik
Dąbrowa-Bór, Karpiówka, Kowalin, Lasy, Mikulin, Pasieka, Pasieka-Kolonia, Podlesie, Słodków Pierwszy, Słodków Drugi, Słodków Trzeci, Spławy Pierwsze, Spławy Drugie, Stróża, Stróża-Kolonia, Suchynia
Miasto i Gmina Annopol
Annopol-Rachów, Anielin, Baraki, Bliskowice, Bliskowice-Niedbałki, Borów, Dąbrowa, Grabówka, Grabówka-Kolonia, Grabówka Ukazowa, Grabówka Ukazowa-Hamówka, Jakubowice, Huta, Janiszów, Kopiec, Kosin, Natalin, Nowy Rachów, Opoczka Mała, Opoka Duża, Opoka-Kolonia, Opoka-Kolonia Józefin, Opoka-Kolonia Michalin, Popów, Stary Rachów, Świeciechów Duży, Świeciechów Poduchowny, Świeciechów Poduchowny-Lasek, Świeciechów Poduchowny-Zychówki, Sucha Wólka, Wymysłów, Zabełcze, Zastocze, Zofipole
Gmina Dzierzkowice
Dębina, Dzierzkowice-Góry, Dzierzkowice-Podwody, Dzierzkowice-Rynek, Dzierzkowice-Wola, Dzierzkowice-Zastawie, Krzywie, Ludmiłówka, Sosnowa Wola, Terpentyna, Wyżnianka, Wyżnianka-Kolonia, Wyżnica, Wyżnica-Kolonia
Gmina Gościeradów
Aleksandrów, Gościeradów, Gościeradów-Folwark, Gościeradów-Kolonia, Gościeradów Plebański, Księżomierz Dzierzkowska, Księżomierz Gościeradowska, Księżomierz Kościelna, Księżomierz-Kolonia, Liśnik Duży, Liśnik Duży-Kolonia, Łany, Marynopole, Mniszek, Salomin, Suchodoły, Szczecyn, Wólka Szczecka. Księżomierz-Osada, Wólka Gościeradowska
Gmina Szastarka
Blinów Drugi, Blinów Pierwszy, Brzozówka, Brzozówka-Kolonia, Cieślanki, Huta Józefów, Majdan-Obleszcze, Podlesie, Polichna (4 sołectwa), Rzeczyca-Kolonia, Stare Moczydła, Szastarka, Szastarka-Stacja, Wojciechów, Wojciechów-Kolonia, Blinów-Kolonia, Nowy Kaczyniec, Wypychów
Gmina Trzydnik Duży
Agatówka, Budki, Dąbrowa, Dębowiec, Liśnik Mały, Łychów Gościeradowski, Łychów Szlachecki, Olbięcin, Owczarnia, Rzeczyca Księża, Rzeczyca Ziemiańska, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Trzydnik Duży, Trzydnik Duży-Kolonia, Trzydnik Mały, Wola Trzydnicka, Węglin, Węglinek, Wólka Olbięcka, Zielonka, Baranów, Dąbrowa-Choiny, Dąbrowa-Kolonia, Dębińszczyzna, Wola Trzydnicka
Gmina Urzędów
Boby-Kolonia, Boby-Księże, Boby-Wieś, Góry, Józefin, Kozarów, Leszczyna, Majdan Bobowski, Majdan Moniacki, Metelin, Mikołajówka, Mikuszewskie, Moniaki, Natalin, Popkowice, Popkowice Księże, Rankowskie, Skorczyce, Urzędów, Wierzbica, Zadworze, Zakościelne, Bęczyn, Dębniak, Kajetanówka, Konradów, Leśniczówka, Moniaki-Kolonia, Okręglica-Kolonia, Wierzbica-Kolonia
Gmina Wilkołaz
Ewunin, Marianówka, Ostrów, Ostrów-Kolonia, Pułankowice, Rudnik, Wilkołaz, Wilkołaz Dolny, Wilkołaz Drugi, Wilkołaz Trzeci, Wólka Rudnicka, Zalesie, Zdrapy Obroki, Obroki-Gajówka, Rudnik-Kolonia, Wilkołaz Górny, Zamajdanie, Żurawiniec
Gmina Zakrzówek
Bystrzyca, Góry, Józefin, Lipno, Majdan-Grabina, Majorat, Rudki, Rudnik Pierwszy, Rudnik Drugi, Studzianki, Studzianki-Kolonia, Sulów, Świerczyna, Zakrzówek, Zakrzówek Nowy, Zakrzówek-Wieś. Kopaniny, Masne Doły, Masne Doły-Kolonia, Tartak, Zadworze, Zakrzówek-Rudy

Powiat Lubelski
Gmina Niedrzwica Duża
Borkowizna, Czółna, Krebsówka, Krężnica Jara, Majdan Sobieszczański, Marianka, Niedrzwica Duża (2 sołectwa), Niedrzwica Kościelna, Niedrzwica Kościelna-Kolonia, Osmolice-Kolonia, Radawczyk, Radawczyk-Kolonia Pierwsza, Sobieszczany, Sobieszczany-Kolonia, Strzeszkowice Duże, Strzeszkowice Małe, Tomaszówka, Trojaczkowice, Trojaszkowice, Warszawiaki, Załucze
Gmina Borzechów
Białawoda, Borzechów-Kępa Borzechowska, Borzechów-Kolonia, Dąbrowa, Dobrowola, Grabówka, Kaźmierów, Kępa, Kępa-Kolonia, Kłodnica Dolna, Kłodnica Górna, Kolonia Łopiennik, Ludwinów, Łączki-Pawłówek, Łopiennik, Majdan Borzechowski, Majdan Radliński, Majdan Skrzyniecki, Osina, Ryczydół, Zakącie
Wnioski

Aby założyć sprawę u komornika należy wypełnić odpowiedni wniosek (przykładowe wnioski umieszczono niżej) i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego (np. nakaz zapłaty, wyrok, postanowienie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności) do kancelarii właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Oryginały dokumentów należy wysłać pocztą (listem poleconym) lub złożyć osobiście w kancelarii komornika. Wniosek egzekucyjny powinien być wypełniony czytelnie (najlepiej pismem drukowanym lub na komputerze), należy podać jak najwięcej danych identyfikacyjnych dotyczących dłużnika. Wymagane jest również podanie nr konta bankowego, na które należy przekazywać wyegzekwowane należności. Wierzyciel, który nie zna składników majątku dłużnika może - w trybie art. 797(1) Kodeksu postępowania cywilnego - zlecić komornikowi jego poszukiwanie. Tak wypełniony wniosek należy czytelnie podpisać.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Krzysztof Podgórski posiada konto w e-sądzie, a tym samym może on także przyjmować elektroniczne wnioski egzekucyjne wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym, tzw. EPU.

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)

W Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie został utworzony VI Wydział Cywilny, który rozpatruje pozwy wnoszone elektronicznie, a swoją właściwością obejmuje całą Polskę. Akta sprawy prowadzi się w formie elektronicznej i w takiej też postaci podlegają udostępnianiu. Do pozwu nie dołącza się dowodów. Za pośrednictwem Internetu powód uiszcza opłatę sądową. Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać elektroniczną i jest dostępny na stronie www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20-znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego. Powód loguje się na sądowym serwerze. Loginem jest numer PESEL powoda jeżeli go posiada albo numer NIP dla przedsiębiorcy. Powód wnosi pozew o zapłatę poprzez wypełnienie elektronicznego formularza.

§
Warto wiedzieć

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie. Nakaz zapłaty wydany w tym postępowaniu ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu. Klauzula wykonalności ma także postać elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana.

© 2023 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Krzysztof Podgórski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika. Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.